Herontwikkeling terrein Timmerfabriek

Schets Herontwikkeling voormalige terrein Timmerfabriek

Het terrein wordt globaal omsloten door Glipperweg, Patrijzenlaan en Nachtegaal. De particuliere terreineigenaar wil dat er woningen komen.

Actueel

De gemeente is in overleg met de eigenaar/projectontwikkelaar over het ontwikkelen van het terrein voor woningbouw. Het concept-bouwplan van de eigenaar voorziet in de bouw van 6 woningen in een hofje aan de Glipperweg en 7 woningen in het verlengde van de Nachtegaal.

Op 14 november 2019 heeft de raadscommissie Ruimte het procesvoorstel van het college van B&W behandeld. (zie Documenten). Dit beschrijft hoe de stappen voor een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen. Voor dit deel is de gemeente verantwoordelijk. Ook stelt de gemeente ruimtelijke uitgangspunten op waaraan het plan van de eigenaar moet voldoen, zodat het goed inpast in de omgeving. Alle reacties die tijdens de inloopavond van 16 oktober 2019 zijn opgehaald, worden hierbij betrokken.

Documenten

Planning

Zodra er overeenstemming is met de eigenaar over de grond kan de raad de ruimtelijke uitgangspunten behandelen (verwachting maart). De volgende stap is een ontwerp-bestemmingsplan dat door de gemeente wordt getoetst. Globaal ziet de planning er als volgt uit:

  • Juni/juli 2020: tweede bewonersavond – reacties op het ontwerpbestemmingsplan
  • September 2020: ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan
  • Oktober/november: vaststellen bestemmingsplan door de gemeenteraad
  • Eind 2020/begin 2021: Indienen omgevingsvergunning bouwen en start uitvoering

Meer weten

Emi Suijk           
(023) 548 57 53
e.suijk@heemstede.nl

Bob ter Haak
(023) 548 57 66
b.terhaak@heemstede.nl

KPG Architecten
Taetske van Dijk
(023) 529 01 90
info@kpgarchitecten.nl

Naar het overzicht