Lokale Democratie

Democratie is van ons allemaal! In het voorjaar 2021 hebben we een quick scan gedaan van de Heemsteedse democratie en ook inwoners gevraagd wat er goed gaat en wat er beter kan. Er zijn ook 2 bijeenkomsten geweest. Een in het raadhuis in september en een online in december. We hebben toen onderwerpen besproken als hoe maken we samen beleid, hoe kunnen we beter samen in de wijk aan de slag. Maar ook hoe houden we elkaar op de hoogte en communiceren we eigenlijk met elkaar.

Met de bijdrage van een groot aantal inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren is een gezamenlijke verbeteragenda opgesteld. De verbeteragenda bestaat uit 8 punten. 

Bekijk de toelichting op de 8 verbeterpunten (pdf, 143 KB) van de lokale democratie. 

  • De open antwoorden van de Quick Scan Lokale Democratie zijn uitgewerkt
  • Inwoners kunnen in gesprek met de burgemeester
  • Meer samenspraak met inwoners in de gemeente raad: pilot met Van Merlenlaan en Woonvisie
  • Verbetering doorgevoerd in de tekst van meldingen openbare ruimte
  • Verder verbetering van de website van de gemeente: bij wie moet je zijn waarvoor
  • Besluitenlijst college met leesbare samenvatting
  • ‘Dienstverlening dichterbij inwoners’ is een speerpunt organisatie 2022

Na de bijeenkomst van 1 december 2021 zijn 3 werkgroepen ontstaan die de verbeterpunten verder gaan uitwerken:

  • Samen aan de slag in de wijk
  • Samen tot besluiten komen
  • Samen werken aan betere communicatie/de kunst van het ontmoeten

Lees de verslagen van eerste bijeenkomsten van deze werkgroepen.