Lokale Democratie

Inwoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en ambtenaren: samen maken wij Heemstede! Met elkaar maken wij een omgeving waarin we prettig kunnen samenleven. We stelden vragen hierover in de Quick Scan Lokale Democratie. Deze vragenlijst is in maart 2021 onder het motto ‘Samen maken wij Heemstede’ uitgezet in Heemstede. De vragen gingen bijvoorbeeld over de manier waarop we met elkaar tot besluiten komen en over de mogelijkheden die de gemeente biedt om samen te werken aan ideeën en initiatieven. De resultaten zijn verwerkt in een publieksversie (pdf, 187 KB) en een rapport.

Naar het overzicht