Marktvisie

Al 35 jaar is de weekmarkt op de Valkenburgerlaan een begrip voor bezoekers en ondernemers. Uit een onderzoek in januari 2020 blijkt dat inwoners over het algemeen tevreden zijn over de markt op de Valkenburgerlaan. De markt biedt niet alleen goede producten, maar heeft daarnaast ook een sociale functie als ontmoetingsplek. Om op deze plek een sterke en goede markt te behouden voor de komende 15 jaar gaat de gemeente een ‘marktvisie’ opstellen. Dit gebeurt in samenspraak met de marktkooplieden met een vaste standplaats, bezoekers en inwoners. 

“Hoe kan de weekmarkt van Heemstede ook de komende tien tot vijftien jaar op zijn plek blijven functioneren als weekmarkt, rekening houdend met de ontwikkelingen in de maatschappij in de komende jaren?“

De Toekomstvisie Weekmarkt en de bijbehorende Marktverordening Heemstede 2022 is op 28 oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld, zie gemeenteraad 28 oktober 2021 (agendapunt 5).

Belangrijkste bevindingen en acties:

  • Het overgrote deel van de standplaatshouders en bezoekers is tevreden met de weekmarkt aan de Valkenburgerlaan-Noord
  • Het Bloemenplein voor het raadhuis blijft gehandhaafd
  • De Toekomstvisie Weekmarkt geeft uitgangspunten mee voor de herinrichting van de Valkenburgerlaan-Noord, zoals voldoende fietsparkeermogelijkheden en voldoende doorloopruimte om de toegankelijkheid te verbeteren
  • Samen met de marktcommissie is een nieuwe indeling van de markt gemaakt op basis van een evenredige verdeling over het marktterrein
  • Een nieuwe brancheringslijst biedt ruimte voor nieuwe branches op de markt. De marktmeester is blijvend in gesprek met potentiële marktondernemers om de markt aantrekkelijk te houden
  • Innovatie concepten en maatschappelijke instellingen kunnen via een dagplaatsvergunning ook deelnemen aan de weekmarkt

In januari 2020 namen 694 personen deel aan het digipanel waarbij de toegankelijkheid, beleving en het aanbod van de weekmarkt is onderzocht. Over het algemeen zijn de respondenten tevreden met de wijze waarop de markt nu op zijn huidige locatie functioneert, maar zij noemen ook ook zaken die om verbetering vragen, zoals de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de beperkte toegankelijkheid door het grote aantal geparkeerde fietsen bij de kant van het Raadhuisplein.

In juni 2021 zijn de wensen en behoeften van de bezoekers van de markt onderzocht. Zo zijn we op woensdag 9 juni 2021 in gesprek gegaan op de markt en is er een online vragenlijst opgezet. Deze vragenlijst is ruim 200 keer ingevuld. Opnieuw zijn de respondenten over het algemeen positief. We verwerken de antwoorden, suggesties en knelpunten in de marktvisie. De reacties zijn verwerkt in de Toekomstvisie Weekmarkt. Een samenvatting van het onderzoek is opgenomen in de bijlage.

 

Lees de rapportage digipanel weekmarkt (pdf, 2 MB)

Vragen over de marktvisie:
Emi Suijk (projectleider)
023-5485753
e.suijk@heemstede.nl

Vragen over de weekmarkt:
Rinke van den Bor (marktmeester)
r.vandenbor@heemstede.nl