Pontje Meermond

Bij park Meermond ter hoogte van de Cruquiushaven is vanaf 2009 een recreatief trekpontje in gebruik geweest. Dit pontje kende hoge onderhoudskosten en veel storingen. Daarom is in 2016 besloten het pontje uit de vaart te nemen. Er lag een plan om een brug aan te brengen. Dit voorstel is verworpen tijdens de raadscommissie Ruimte in september 2017. 

  • januari 2019: besloten om nog eens opnieuw alle mogelijke varianten in beeld te brengen en dan het vervolgtraject te bepalen.
  • mei 2019: ‘Variantenstudie pontje Meermond ‘is afgerond.
  • juli 2019: variantenstudie is met de bewoners besproken. Afgesproken is om de variant om te zetten in 'Kabelveerpont'. De gemeente heeft deze variant op basis van Design & Construct aanbesteed.  Het bedrijf Damsteegt uit Meerkerk heeft de beste aanbieding gedaan.

Op 5 oktober 2021 heeft het college het ontwerp vastgesteld:

De plannen van Damsteegt zijn in de afgelopen periode technisch uitgewerkt. Het ontwerp is daarmee afgerond. We verwachten dat de uitvoering nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden.

Neem contact op met de gemeente via:

Martin Hin (projectleider)