Pontje Meermond

Bij park Meermond ter hoogte van de Cruquiushaven is vanaf 2009 een recreatief trekpontje in gebruik geweest. Dit pontje kende hoge onderhoudskosten en veel storingen, In verband hiermee is in 2016 besloten het pontje uit de vaart te nemen. Eerst is het plan opgepakt om in deze verbinding een brug aan te brengen. Een voorstel hiertoe werd echter verworpen door de raadscommissie Ruimte in september 2017. De commissie vroeg toen om een oplossing met een ‘verbeterd pontje'. Vanaf toen zijn verschillende varianten bekeken.

Naar het overzicht