Princenbuurt (voormalig terrein Timmerfabriek)

De ontwikkeling en bouw van 7 eengezinswoningen, 6 hofjeswoningen en vervanging 2 rijksmonumenten. Vragen over de verkoop van woningen, neem contact op met de heer Meijwaard van Merwestreek BV (zie Contact).

  • Eerstvolgende actie ligt bij: gemeente
  • 1e bericht over het huidige initiatief: 2018
  • 1e bestuurlijke behandeling: 22 oktober 2019 (concept-procesvoorstel)
  • Meest recente bestuurlijke behandeling: 15 maart 2022 (aangaan anterieure overeenkomst + collegebericht) en 22 maart 2022 (ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan
  • Verwachte vaststelling bestemmingsplan: najaar 2022
  • Verwachte start bouw: 2023

De vorige eigenaar, Holland Vast Bouwgroep BV, heeft de gronden in het plangebied verkocht aan een nieuwe partij: Merwestreek BV. Op 25 maart 2022 hebben de ontwikkelaar en de gemeente de overeenkomsten getekend. In deze overeenkomsten staat waar het woningbouwplan aan moet voldoen, de planning en de kosten die de ontwikkelaar verschuldigd is aan de gemeente. Het ontwerpbestemmingsplan lag tot en met 4 mei 2022 ter inzage. Naar verwachting neemt de raad in het najaar van 2022 een besluit over het bestemmingsplan.

Emi Suijk           

Bob ter Haak

Merwestreek BV, de heer H. Meijwaard

  • 06 3891 7706