Princenbuurt (voormalig terrein Timmerfabriek)

De ontwikkeling en bouw van 7 eengezinswoningen, 6 hofjeswoningen en vervanging 2 rijksmonumenten.

Ontwikkelaar: Merwestreek B.V. 

Stand van zaken

  • Het bestemmingsplan voor 15 woningen in de vorm van een hofje en een rijtje eengezinswoningen
  • Half november 2022 loopt de beroepstermijn af. Daarna kan de ontwikkelaar de omgevingsvergunning indienen
  • Op 27 oktober 2022 hebben de ontwikkelaar en wethouder Stam de criteria van de voorrangsregeling voor Heemstedenaren en inwoners met een sociaal-maatschappelijke of economische binding met Heemstede vastgelegd
  • Naar verwachting start de bouw in 2023
  • Stikstof: de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase wordt meegenomen bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen.

Emi Suijk           

Bob ter Haak

Merwestreek BV, de heer H. Meijwaard

  • 06 3891 7706