Princenbuurt (voormalig terrein Timmerfabriek)

Schets Herontwikkeling voormalige terrein Timmerfabriek

Het terrein wordt globaal omsloten door Glipperweg, Patrijzenlaan en Nachtegaal. De particuliere terreineigenaar wil dat er woningen komen.

Stand van zaken

Op 14 november 2019 heeft de raadscommissie Ruimte het procesvoorstel van het college van B&W behandeld (zie Documenten). Dit beschrijft hoe de stappen voor een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen. Voor dit deel is de gemeente verantwoordelijk. Ook stelt de gemeente ruimtelijke uitgangspunten op waaraan het plan van de eigenaar moet voldoen, zodat het goed inpast in de omgeving. Alle reacties die tijdens de inloopavond van 16 oktober 2019 zijn opgehaald, worden hierbij betrokken.

Binnen het te ontwikkelen plangebied is een deel van de grond in eigendom van de gemeente. Voor de realisatie van de woningen is deze grond nodig. De gemeente is momenteel in overleg met de initiatiefnemer over de gemeentegrond.

Documenten

Planning

Zodra er overeenstemming is met de eigenaar over de grond kan de raad de ruimtelijke uitgangspunten behandelen.De volgende stap is een ontwerp-bestemmingsplan dat door de gemeente wordt getoetst.  Zodra er overeenstemming is bereikt over de grond stellen we een nieuwe planning op. Hierover worden de omwonenden op een later moment geïnformeerd.  

Meer weten

Emi Suijk           
(023) 548 57 53
e.suijk@heemstede.nl

Bob ter Haak
(023) 548 57 66
b.terhaak@heemstede.nl

KPG Architecten
Taetske van Dijk
(023) 529 01 90
info@kpgarchitecten.nl

Naar het overzicht