Proef eenrichtingsverkeer Burgemeester van Lennepweg-zuid

Burgemeester van Lennepweg zuid

Vanwege de beperkte breedte van de Burgemeester van Lennepweg, tussen Kerklaan en Oude Posthuisstraat, komen voertuigen regelmatig tegenover elkaar te staan. De enige uitwijkmogelijkheid is het trottoir, waar zich voetgangers kunnen bevinden.
De gemeente doet als wegbeheerder onderzoek doen naar de mogelijkheden om hier éénrichtingsverkeer in te stellen. Een praktijkproef heeft plaatsgevonden van 1 juni tot half oktober 2019. Op dit moment worden de data, ervaringen en zienswijzen geanalyseerd en wordt de proef geëvalueerd. Dit kan leiden tot een mogelijk vervolg van de proef of tot een beslissing over de toekomstige verkeerssituatie in de Burgemeester van Lennepweg. Wanneer meer bekend is, leest u dat onder andere op deze pagina.

Documenten

Contact

Ludo Vahle, verkeerskundige
14 023

Naar het overzicht