Provinciënlaan

Provincienlaan richting oost

Het wegdek van de Provinciënlaan is aan groot onderhoud toe. Het werk bestaat vooral uit het vervangen van de bovenste laag asfalt. Wij willen dit onderhoud combineren met de aanpak van de volgende wegverbeteringen:

  • Verbreding van de fietsstroken aan beide kanten van de weg en deze te voorzien van rood asfalt en fietslogo’s.
  • Aanpassing van de kruising Kerklaan-Provinciënlaan zodat de voorrangssituatie duidelijker wordt. Dit gebeurt pas als duidelijk is wat de functie van het oude politiebureau gaat worden.
  • Verschuiving van de overgang van 50 km- naar 30 km-gebied in oostelijke richting naar het kruispunt met de Raadhuisstraat.
  • Het maken van een gelijkvloerse inritconstructie op kruispunt met de Overijssellaan-zuid. Dit om duidelijk te maken dat daar de toegestane snelheid wijzigt.
  • Aanleg van een verkeersdrempel met zebrapad aan de zuidzijde van de Provinciënlaan en aanleg van een verkeersdrempel aan de westzijde tussen Brabantlaan en Overijssellaan. Dit om de gewenste snelheid van maximaal 50 km/uur af te dwingen.
  • Herbestrating van trottoirs en parkeervakken (waar nodig).
Naar het overzicht