Raadhuisstraat 96-102

Vervanging winkel-woonhuis door winkel met 3 appartementen, plaatselijke verbreding Zandvaart

  • Initiatiefnemer: Sluiskopje Ontwikkeling BV
  • Eerstvolgende actie ligt bij: initiatiefnemer
  • 1e bericht over initiatief: 2019
  • 1e bestuurlijke behandeling: 17 december 2019 (omgevingsvergunning)
  • Meest recente bestuurlijke behandeling : idem
  • Verwachte oplevering gebouw: 2022
  • Verwachte oplevering openbare ruimte: 2022

De nieuwbouw blijft grotendeels binnen de criteria van het bestemmingsplan. Voor overschrijdingen van de zijgevel en aan de achterzijde is vergunning verleend. Aeriusberekeningen hebben aangetoond dat de bouwwerkzaamheden niet van invloed zijn op de Natura 2000-gebieden. Tijdens de sloop zal een archeoloog aanwezig zijn en na de sloop zal aanvullend archeologisch onderzoek plaatsvinden. Door de plaatselijke verbreding van de Zandvaart worden de kademuur en openbare ruimte bij de Blauwe Brug opnieuw vormgegeven. In 2021 is de bebouwing gesloopt. In januari 2022 heeft het archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De resultaten zijn gedocumenteerd en de sporen veilig gesteld voor nader laboratoriumonderzoek. Na het archeologisch onderzoek is de keldervloer gestort. De aannemer van de Raadhuisstraat 95-98 heeft aan de Zandvaart een vergunningsvrije steiger ingericht. om het verkeer op de Raadhuisstraat en de brug te ontzien.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van de initiatiefnemer