Raadhuisstraat 96-102

Vervanging winkel-woonhuis door winkel met 3 appartementen, plaatselijke verbreding Zandvaart
Ontwikkelaar: Sluiskopje BV

  • In december 2019 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van winkelruimte met 3 appartementen.
  • Naar verwachting wordt het geheel in 2022 opgeleverd.
  • Na oplevering wordt de bouwplaatsinrichting aan de Zandvaart verwijderd en het talud hersteld
  • Stikstof: de bouwvergunning is reeds verleend en de bouw is – op enkele details na – afgerond. Geen maatregelen noodzakelijk

Lees meer op de projectpagina van Sluiskopje BV