Spoorwegovergang Leyduin

In de gemeente Heemstede ligt de niet-actief-bewaakte-overweg Leyduin, ook wel bekend als het Laantje van Leyduin. Deze onbewaakte overweg is de verbinding tussen het bewoonde gebied van Heemstede en het fraaie, drukbezochte Landgoed Leyduin met wandelgebied.

Aanleiding opheffing

In opdracht van het Ministerie van I&W voert ProRail een omvangrijk programma uit waarin een groot aantal onbewaakte overwegen (zogenaamde NABO’s: niet-actief-bewaakte-overweg) worden gesaneerd. Dit programma is opgestart vanwege het steeds drukker wordende spoorwegnet met hogere treinsnelheden en stillere treinen. Het perspectief voor de lange termijn voor de spoorlijn Haarlem-Leiden is een verdubbeling van het aantal treinen per uur wat leidt tot een té groot risico op (dodelijke) ongevallen. Daarom verandert ook de overweg Leyduin.

  • Initiatiefnemer: Prorail
  • Eerstvolgende actie ligt bij: ProRail, aanlevering realisatieovereenkomst
  • 1e bericht over initiatief: 21 december 2021
  • 1e bestuurlijke behandeling: 21 december 2021
  • Meeste recente bestuurlijke behandeling: 15 maart ondertekening intentieovereenkomst
  • Verwachte oplevering: 4e kwartaal 2022

Omdat het sluiten van de overweg betekent dat mensen verder zullen moeten omfietsen- of lopen, wil de gemeente onderzoeken of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Uit een eerste verkennend onderzoek blijkt dat een tunneltje voor fietsers en voetgangers mogelijk een oplossing kan zijn. Zowel de technische als financiële haalbaarheid moet nog wel verder onderzocht worden. 

In de raadsvergadering van 3 maart is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het opstarten van de voorbereiding en planuitwerkingsfase.

 Op 19 april 2022 ondertekenden ProRail en de gemeente een intentieovereenkomst.

Willem Eijk via w.eijk@heemstede.nl