Steeds minder afval

logo steeds minder afval

In Nederland streven we naar productie van maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar vanaf 2020. Gemeente Heemstede onderschrijft deze landelijke ambitie, maar we zitten nog op een dubbele hoeveelheid. De verwerking van restafval gaat ons steeds meer geld kosten en de verwerking is slecht voor het milieu. We moeten ons restafval dus verminderen. En daar zijn oplossingen voor. In de wijk Merlenhoven is een nieuwe manier van afval inzamelen getest, met als belangrijkste wijziging dat het plastic, metaal en de drinkpakken aan huis worden opgehaald.

In 2018 heeft de gemeente samen met bewoners van Merlenhoven nagedacht over hoe de toekomst van de afvalinzameling eruit moet zien. De klankbordgroep die is ontstaan, heeft dit uitgewerkt gepresenteerd aan de rest van de wijk. De proef liep van maart tot en met september 2019. De eerste resultaten zijn positief. Inwoners halveerden al binnen 3 maanden hun restafval van omgerekend 200 kilo per persoon per jaar naar minder dan 100 kilo. De uitkomsten van enquetes, sorteeranalyses zijn input voor de evaluatie en mogelijke uitrol over de hele gemeente. Tot die tijd geldt de volgende inzameling voor de inwoners van Merlenhoven:

  • Grijze rolemmer wordt PMD-rolemmer voor plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken. 
  • Uw restafval brengt u weg naar één van de 5 containers in de wijk. Voorkom overlast en breng uw restafval weg tussen 8.00 en 20.00 uur.
  • PMD wordt iedere 2 weken opgehaald
  • GFT wordt iedere 2 weken opgehaald en in de zomer 1 x per week
  • Hulp bij afvalscheiding door ondersteuning en informatie via afval@heemstede.nl
Naar het overzicht