Steeds minder afval

logo steeds minder afval

In Nederland streven we naar productie van maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar vanaf 2020. Gemeente Heemstede onderschrijft deze landelijke ambitie, maar we zitten nog op een dubbele hoeveelheid. De verwerking van restafval gaat ons steeds meer geld kosten en de verwerking is slecht voor het milieu. We moeten ons restafval dus verminderen. En daar zijn oplossingen voor. In de wijk Merlenhoven doen we een proef met een andere manier van afvalinzameling.

In 2018 heeft de gemeente samen met bewoners van Merlenhoven nagedacht over hoe de toekomst van de afvalinzameling eruit moet zien. De klankbordgroep die is ontstaan, heeft dit uitgewerkt gepresenteerd aan de rest van de wijk. De proef is gestart in maart 2019.

Hoe ziet de gewijzigde inzameling in Merlenhoven eruit?

  • Grijze rolemmer wordt PMD-rolemmer voor plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken. 
  • Uw restafval brengt u weg naar één van de 5 containers in de wijk. Voorkom overlast en breng uw restafval weg tussen 8.00 en 20.00 uur.
  • PMD wordt iedere 2 weken opgehaald
  • GFT wordt iedere 2 weken opgehaald en in de zomer 1 x per week
  • Hulp bij afvalscheiding door ondersteuning en informatie via afval@heemstede.nl
  • De proef duurt 6 maanden 
Naar het overzicht