Steeds minder afval

logo steeds minder afval

In Nederland streven we naar productie van maximaal 100 kilogramrestafval per persoon per jaar vanaf 2020. Gemeente Heemstede onderschrijft deze landelijke ambitie, maar we zitten nog op een dubbele hoeveelheid. De verwerking van restafval gaat ons steeds meer geld kosten en de verwerking is slecht voor het milieu. We moeten ons restafval dus verminderen. En daar zijn oplossingen voor. In Merlenhoven gaan we een proef doen. Die proef heeft gevolgen voor de afvalinzameling. 

 

Inwoners van de wijk Merlenhoven proberen als eerste de nieuwe afvalinzameling uit

Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met bewoners van de wijk nagedacht over hoe de toekomst van de afvalinzameling eruit moet zien. De klankbordgroep die is ontstaan, heeft dit uitgewerkt en op 8 december 2018 zijn voorstel gepresenteerd aan de rest van de wijk.

Hoe ziet de gewijzigde inzameling in Merlenhoven eruit?

  • Grijze rolemmer wordt PMD-rolemmer voor plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken. 
  • Uw restafval brengt u weg naar 1 van de 5 containers in de wijk. Voorkom overlast en breng uw restafval weg tussen 8.00 en 20.00 uur.
  • PMD wordt iedere 2 weken opgehaald
  • GFT wordt iedere 2 weken opgehaald en in de zomer 1 x per week
  • Hulp bij afvalscheiding door ondersteuning en informatie
  • Een test van 6 maanden 
Naar het overzicht