Steeds minder afval

Sticker afval

In Nederland streven we naar productie van maximaal 100 kilogramrestafval per persoon per jaar vanaf 2020. Gemeente Heemstede onderschrijft deze landelijke ambitie, maar we zitten nog op een dubbele hoeveelheid. De verwerking van restafval gaat ons steeds meer geld kosten en de verwerking is slecht voor het milieu. We moeten ons restafval dus verminderen. En daar zijn oplossingen voor. In Merlenhoven willen we een proef gaan doen. Die proef heeft gevolgen voor de afvalinzameling. 

 

Inwoners van de wijk Merlenhoven proberen als eerste de nieuwe afvalinzameling uit

Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met bewoners van de wijk nagedacht over hoe de toekomst van de afvalinzameling eruit moet zien. De klankbordgroep die is ontstaan, heeft dit uitgewerkt en op 8 december 2018 zijn voorstel gepresenteerd aan de rest van de wijk.

Wat is het voorstel voor een gewijzigde inzameling?

  • Grijze rolemmer wordt PMD-rolemmer voor plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken. 
  • Uw kleine beetje restafval brengt u weg naar 1 van de 5 nog aan te wijzen locaties in de wijk. Eerst nog bovengronds, later met ondergrondse containers net als glas en papier
  • PMD wordt iedere 2 weken opgehaald
  • GFT wordt iedere 2 weken opgehaald en in de zomer 1 x per week
  • Hulp bij afvalscheiding door ondersteuning en informatie
  • Een test van 6 maanden 

 8 december en verder…

Binnenkort verschijnt hier het verslag van het gesprek tussen de medewerkers van de gemeente, klankbordgroep en de buurtgenoten.  Het voorstel en uw input bepaalt uiteindelijk hoe de inzameling in Merlenhoven en straks heel Heemstede eruit gaat zien. Daarna volgt informatie over het startmoment. 

Naar het overzicht