Thagaste

Bouw van een woonzorgcomplex met 24-uurs zorg

  • Op 7 november 2022 is de sloop/bouwvergunning verleend en is onherroepelijk.
  • Initiatiefnemer verwacht in de loop van 2023 te starten met de sloop- en bouwwerkzaamheden.
  • Stikstof: in de bouwvergunning is geen rekening gehouden met de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase. De initiatiefnemer is op de hoogte gebracht en gevraagd om aanvullende gegevens aan te leveren bij de provincie.

Neem contact op met de gemeente via:

Gerard Klaassen

Bob ter Haak