Vervanging bomen Torenlaan Groenendaal

werkzaamheden Torenlaan december 2018

De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Door uitval van beuken is de originele laanstructuur onderbroken.
In het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032 is het vervangen van de beuken in de Torenlaan beschreven als één van de projecten met prioriteit 1.
Op 3 januari 2017 heeft het college van B&W besloten de beuken in de Torenlaan in één keer te vervangen. In oktober 2018 zijn 58 beuken verwijderd. Na de aanleg van een nieuwe waterleiding door Waternet komen er 88 nieuwe beuken terug. Deze aanplant is rond februari 2019.

Naar het overzicht