Vervanging riolering Burgemeester Van Lennepweg-noord

Van Lennepweg-noord

Vervanging riolering in het weggedeelte tussen Koediefslaan en Oude Posthuisstraat. Tegelijkertijd staan andere aanpassingen, zoals vervanging openbare verlichting en groenaanplant op het programma.

Stand van zaken

De uitvoering van het project is gestart in oktober 2019 en duurt naar verwachting tot eind maart 2020.

Documenten

Uitvoeringsfase:

Voorbereidingsfase:

Contact

Jan Hendriks, toezichthouder
Stel uw vraag via het contactformulier

Naar het overzicht