Visie winkelcentra Heemstede

Binnenweg-noord

Het college heeft een visie opgesteld over de toekomst van het winkelcentrum Raadhuisstraat-Binnenweg, in samenhang met de andere winkelgebieden in Heemstede. Dit is gebeurd in samenspraak met de gemeenteraad, ondernemers van de winkelgebieden, omwonenden en andere belanghebbenden. De raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma. Het college zorgt voor uitvoering van de overeengekomen maatregelen om de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden te verbeteren.

Documenten

Contact

Ronald van der Aar
(023) 548 57 64
r.vanderaar@heemstede.nl

Naar het overzicht