Wegcategoriseringsplan

Bord Zone 30 km/u met blauwe lucht op achtergrond

De gemeente Heemstede overweegt om de maximumsnelheid van een aantal wegen in het dorp aan te passen. Dat betekent dat deze wegen een andere weginrichting zullen krijgen. Dit voornemen staat in het Wegcategoriseringsplan Heemstede. Het nieuwe uitgangspunt voor de rijsnelheid in Heemstede is 30 km per uur, behalve op enkele wegen waar 50 km per uur door de functie (en de inrichting) van de weg veiliger is. De gemeenteraad neemt naar verwachting in oktober 2021 een besluit over dit plan.

Daarna worden herinrichtingsplannen gemaakt voor de wegen die worden aangepast. Dit gebeurt uiteraard in dialoog met de aanwonenden. De planning van de herinrichting sluit zoveel mogelijk aan bij het onderhoud aan de wegen. Het kan daardoor meerdere jaren duren voordat heel Heemstede is aangepast volgens dit wegcategoriseringsplan.

Naar het overzicht