Wilhelminaplein

  • Nieuwe inrichting van het plein in het oude centrum tussen de Voorweg, Achterweg, Nicolaas Beetslaan,Camplaan en Cloosterweg
  • Met behoud van historische karakter en versterken van gebruikswaarde van het plein
  • Werkzaamheden door aannemer De Bie Wegenbouw duren tot eind december 2017 (zie ook werk aan de weg)

Contact

Klaas Huhl (uitvoerder De Bie Wegenbouw)
(023) 5388 088

Patrick Busking (toezichthouder buitenruimte)

Naar het overzicht