Zuidstrook De Hartekamp

De gemeenteraad heeft besloten de bouwmogelijkheden van de in 2007 aan de Stichting De Hartekamp Groep verleende vrijstelling voor het op de zuidstrook realiseren van drie woongebouwen niet op te nemen in het bestemmingsplan 'Herziening Landgoederen en Groene Gebieden'.
De raad heeft het college gevraagd te onderzoeken of voor dit gebied een andere invulling mogelijk is en hiervoor een apart bestemmingsplan vast te stellen.

Stand van zaken

Op 17 oktober 2017 heeft het college het ontwerp-procesvoorstel "Zuidstrook De Hartekamp" vastgesteld.

Op 20 november 2017 bespreekt de raadscommissie Ruimte het collegebesluit.

Contact

Gerard Klaassen
tel. (023) 5485 765

Bob ter Haak
tel. (023) 5485 766

Naar het overzicht