Over deze site

Heeft u nog vragen over het raadplegen van de website, of suggesties voor het verbeteren van het aanbod en de presentatie ervan? Aarzel niet en neem contact met ons op. E-mail: communicatie@heemstede.nl of telefoonnummer: 14023.

Colofon

Deze site is ontwikkeld voor de gemeente Heemstede en valt onder verantwoording van de afdeling Publiekszaken & Communicatie. De gemeente Heemstede heeft deze website volgens de webrichtlijnen ontwikkeld op basis van Typo3 (open source) en in samenwerking met Netcreators en Romae Internet en Content

Proclaimer

De gemeente Heemstede heeft een proclaimer in plaats van een disclaimer. De informatie op www.heemstede.nl wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Heemstede. De gemeente is daarom verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid blijven hierbij van belang. Daarom staan wij ook open voor opmerkingen of ideeën van uw kant. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, meld het de webredactie. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de gemeente Heemstede, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de gemeente Heemstede.

Privacystatement

De gemeente Heemstede respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en het Online loket en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voordat bij de aanvraag van een dienst gegevens definitief worden opgeslagen en verwerkt, wordt hier toestemming van de bezoeker voor gevraagd.

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website en in het Digitaal Loket. Hiermee kan de gemeente Heemstede haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Lettergrootte