Kunst en Cultuur

De gemeente voert een actief beleid dat zowel gericht is op behoud en beheer van het cultureel erfgoed als op het scheppen van een klimaat waarin nieuwe ontwikkelingen gedijen. Kunsteducatie is daarbij belangrijk.

Lettergrootte