Open Data

De gemeente stelt 'open data' beschikbaar omdat dit goed aansluit op haar denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid. De gemeente wil graag dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is en open data kan helpen dit proces te verbeteren.

Wat is open data?

Er is veel interessante informatie beschikbaar binnen de overheid. Overheidsorganisaties gebruiken ze om hun dagelijkse taken uit te voeren, maar het is data die ook erg nuttig kan zijn voor burgers. Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als ‘open data’, kunnen burgers of bedrijven daarmee nieuwe informatiediensten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor apps op de smartphone of tablet. Een voorbeeld is het beschikbaar stellen van data over parkeerplaatsen. Deze data kan bijvoorbeeld worden gebruikt door apps die aangeven waar gehandicapten het beste kunnen parkeren.

Kenmerken van open data zijn:

  • De data is openbaar
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders);
  • Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

(Bron: www.data.overheid.nl)

Wat kunt u met open data?

Op de content van deze website is een CC0-verklaring van toepassing. De volledige, Engelse tekst van deze verklaring vindt u op de website van Creative Commons:

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl 
CC0 

Nederlandse vertaling van de CC0 verklaring.

U mag de data gebruiken voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden, kopiëren, verspreiden, doorgeven en remixen (afgeleide werken maken).
Voor meer informatie over open data en datasets van anderen, zie https://data.overheid.nl/

Vragen of opmerkingen?

Ontwikkelt u een toepassing op basis van 'Open Data' van de gemeente Heemstede, heeft u een fout in de data ontdekt of heeft u een andere vraag of opmerking over 'Open Data'?
Wij horen het graag van u via het Reactieformulier Open Data.

Beschikbare open data

Gemeentelijke viewer

Zie de gemeentelijke viewer voor het bekijken van bovenstaande datasets.

Lettergrootte