College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar. De burgemeester en de wethouders hebben vanwege een taakverdeling eigen werkterreinen, de portefeuilles.

Lettergrootte