Gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente Heemstede. De raad vertegenwoordigt de inwoners, bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. De raad wordt ondersteund door de raadsgriffie.
Het dagelijks bestuur van de gemeente Heemstede wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders (college van B en W). De burgemeester is benoemd door de koningin op voordracht van de raad, de wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft zijn of haar eigen takenpakket (portefeuille). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten.
Hoe u invloed kunt uitoefenen op de besluitvorming, leest u bij 'Praat en denk mee'.

De gemeentelijke organisatie ondersteunt het college van B&W en voert gemeentelijke taken en diensten uit.

Lettergrootte