Toegankelijkheid

Wij streven naar een website die voor iedereen goed toegankelijk is. Dat betekent dat ook mensen die slecht of niet kunnen zien of horen gebruik kunnen maken van alle onderdelen van deze website. Hiertoe hebben we ook de 'voorleeshulp' geïnstalleerd op onze website.
De komende periode (zomer/najaar 2014) zullen we verbeteringen doorvoeren om de site nog toegankelijker te maken.

Lettergrootte