Drank- en horecavergunning

  • Vergunning nodig als u een (horeca)bedrijf heeft waar u tegen betaling alcoholhoudende drank schenkt
  • De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon
  • U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert
  • Commerciële instellingen en slijterijen: vul aanvraagformulier Model A en Verklaring leidinggevende A en de BIBOB-vragenlijst incl. bijlage in
  • Verenigingen en stichtingen: vul aanvraagformulier Model B en Verklaring leidinggevende B in
  • Na het invullen van de formulieren maakt u een afspraak met de gemeente
  • Doorgeven wijziging leidinggevende, zie 'Zo werkt het'
Nu Drank- en Horecavergunning aanvragen
Scroll de tabel om meer te zien
onderwerp kosten 2020
Drank- en horecavergunning € 210,95