Terras plaatsen

Een vergunning is niet nodig als u bij uw horecabedrijf een terras op één van de volgende locaties wilt plaatsen:

Centrum

 • Raadhuisstraat
 • Binnenweg. Inclusief enkele aangrenzende, kleinere delen zoals de Binnendoor en de kop van de Blekersvaartweg

Grote en kleine winkelgebieden

 • Zandvoortselaan West
 • Jan van Goyenstraat
 • Valkenburgerlaan
 • Camplaan
 • Wilhelminaplein
 • De Glip en horecagelegenheden De Konijnenberg en Landgoed Groenendaal

Wilt u een terras plaatsen buiten één van deze locaties dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket.

Op een terras mag u geen bouwwerken of overkappingen plaatsen. Met uitzondering van terrasafscheidingen. Deze:

 • Mogen maximaal 1,5 meter hoog zijn
 • Zijn tot 1 meter vergunningsvrij

Verder geldt dat:

 • Terrassen voetgangers niet mogen belemmeren
 • Rolstoelen en kinderwagens zonder problemen langs het terras moeten kunnen
 • Voor het centrum geldt ook: een minimale doorloopruimte van 2 meter
 • Voor alle andere locaties geldt: een minimale doorloopruimte van 1,5 meter

Let op: een terras moet u altijd kunnen verwijderen. Eventuele wanden, meubilair en parasols mag u niet permanent verankeren. Zo kunnen andere mensen ook gebruik maken van de openbare ruimte.

U betaalt belasting voor het gebruik van openbare grond. Dat heet precariobelasting. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) int deze belastingen.

Precariobelasting terras Tarief 2022
Per m2 per week € 1,55
Per m2 per maand € 4,23
Per m2 per jaar € 31,54
Terras boven water, per m2 per jaar € 29,05