Iemand machtigen om te stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen voor de verkiezingen dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat heet machtigen. De persoon die door u gemachtigd wordt, mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Ook mag deze persoon bij deze verkiezing niet meer dan 2 machtigingen aannemen. Er zijn 2 manieren van machtigen.

Onderhandse volmacht

Wat moet u weten en doen:

 • Degene die u machtigt moet in de gemeente Heemstede als kiezer geregistreerd staan.
 • De achterkant van de stempas moet worden ingevuld en voorzien van een handtekening van zowel de kiezer als de gemachtigde.
 • U geeft uw stempas aan de gemachtigde. Dit is het volmachtbewijs.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een kopie laten zien van het identiteitsbewijs van de volmachtgever. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Het is ook toegestaan om het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien op een smartphone of tablet.
 • Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas worden omgezet in een volmachtbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde.
 • De verleende volmacht kan tot het uitbrengen van een stem door de volmachtgever worden ingetrokken.
 • De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.

De Rijksoverheid wil misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegengaan. Kiezers die een kopie van hun ID-bewijs maken adviseren wij om:

 • Op de kopie te schrijven dat het een kopie is
 • Op de kopie te schrijven dat deze bedoeld is voor het afgeven van de volmacht
 • De datum waarop u deze kopie afgeeft op de kopie te schrijven
 • Het Burgerservicenummer

Schriftelijke volmacht

Wat moet u weten en doen:

 • Degene die u machtigt moet in de gemeente Heemstede als kiezer is geregistreerd staan.
 • Een aanvraag hiervoor moet met een speciaal aanvraagformulier worden gedaan. Zie aanvraagformulier Schriftelijke volmacht. Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk 11 maart 17.00 zijn ontvangen door de gemeente Heemstede.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 31 januari 2022 als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Heemstede.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs op zijn of haar adres.
 • Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.
 • De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.
Naar het overzicht