Ondersteuningverklaring nieuwe politieke partijen

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben ondersteuningsverklaringen van kiezers nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt.
Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 25 september tot en met 9 oktober 2023.

Een ondersteuningsverklaring inleveren werkt zo:

  1. Van de partij waarvoor u de verklaring wilt afgeven, vult u het formulier H4 in. Let op: zet uw handtekening nog niet
  2. Ga naar het gemeentehuis tijdens openingstijden om uw ondersteuningsverklaring met daarop de volledige kandidatenlijst in te leveren 
  3. Neem ook uw identiteitsbewijs mee
  4. Aan de balie in het gemeentehuis zet u uw handtekening
  5. U neemt de gestempelde en ondertekende verklaring mee. U bent zelf verantwoordelijk voor verzending naar de persoon die de kandidatenlijst inlevert