Nieuwe politieke partij registreren

Wilt u als nieuwe politieke partij meedoen met de gemeenteraadsverkiezing van 2022? Dan kunt u de naam van uw partij laten registreren. Dat kan tot en met 20 december 2021 door een ‘verzoek tot registratie van een politieke groepering’ te doen bij het centraal stembureau van de gemeente Heemstede. Doet u dit niet voor 20 december, dan kunt u nog steeds meedoen met de verkiezing, maar dan met een blanco lijst.

Verzoek tot registratie

Maak eerst een afspraak voor een verzoek tot registratie in bij het centraal stembureau van de gemeente Heemstede.
Dat kan:

  • telefonisch via (023) 548 56 27 of (023) 548 56 93
  • per e-mail: verkiezingen@heemstede.nl ter attentie van Brigitte de Nieuwe-Murkens.

Waarborgsom

Voor de registratie van de naam of aanduiding van een politieke partij betaalt u een waarborgsom van € 112,50 aan de gemeente. Deze voorwaarde staat genoemd in artikel G3, 2e lid van de Kieswet.
Maak het bedrag over op rekeningnummer NL 25 BNGH 0285003461 ten name van de gemeente Heemstede, onder vermelding van ‘Waarborgsom Registratie (naam politieke partij). De gemeente stort de waarborgsom terug wanneer u een geldige kandidatenlijst inlevert.

Wat levert u in bij uw registratieverzoek?

  • De statuten (vastgelegd in een akte van de notaris) waarin staat dat uw groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 112,50
  • Een verklaring waarin staat wie de gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde persoon zijn om de kandidatenlijst in te leveren

Partijen die bij een eerdere verkiezing zijn geregistreerd en een geldige kandidatenlijst hebben ingediend, hoeven zich niet opnieuw te registreren.

Naar het overzicht