Stempas en stemmen

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Bewaar de stempas goed en neem deze mee naar het stembureau. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

U mag stemmen als u:

  • Op 1 februari 2022 in de gemeente Heemstede ingeschreven staat
  • Op 14, 15 of 16 maart 2022 18 jaar of ouder bent
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland

U hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben. Ook niet-Nederlanders uit de Europese Unie die in de gemeente wonen mogen stemmen. Hetzelfde geldt voor niet-Nederlanders van buiten de Europese Unie die minimaal 5 jaar legaal in Nederland wonen kiesgerechtigd zijn

Naar het overzicht