Lokaal meldpunt Minder regels

Meldpunt minder regels

De gemeente werkt aan het veranderen van overbodige, tegenstrijdige en onduidelijke gemeentelijke regels. U kunt uw opmerkingen en ideeën melden door een mail te sturen naar de gemeente.

Terugdringen van regels

Het Lokaal meldpunt Minder regels is in het leven geroepen om te werken aan 1 van de ergernissen onder de bevolking. Iedereen kan reageren als ze hinder ondervinden van onder meer overbodige of tegenstrijdige regels. Eén van de speerpunten van de regering en ook het college is daarom een administratieve lastenverlichting. De gemeente Heemstede ondersteunt het landelijke beleid en wil ook een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van overbodige regels.

Landelijk meldpunt Last van de overheid

Ook is er een landelijk meldpunt. Dit is een initiatief van het programma Administratieve Lastenreductie Burgers. Dit programma werkt samen met alle overheden aan de vermindering van de bureaucratie. Het programma is in het leven geroepen omdat het kabinet de kwaliteit van de publieke dienstverlening wil verbeteren. U kunt hieraan een bijdrage leveren door melding te maken van uw eigen ervaringen op dit gebied. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Lettergrootte