Groen(beheer)

De gemeente onderhoudt de plantsoenen en groenvoorzieningen in de wijken, zoals speelplaatsen en parkjes. Daarbij heeft zij als eigenaar/beheerder van de bomen een zogenaamde zorgplicht. De gemeente onderhoudt de bomen op een dusdanige wijze dat de kans op schade aan derden tot een minimum wordt beperkt. Dit beperkt zich meestal tot het verwijderen van overhangende en dode takken en behoud van de vorm van de boom.

Het groenbeleid van de gemeente Heemstede is vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2014. Lees in onderstaande onderwerpen meer over het groenbeheer.

Lettergrootte