Vliegramp Malaysia Airlines

vrijdag, 18 juli 2014
Vlag halfstok voor Raadhuis

Ook in onze gemeente is geschokt gereageerd op het nieuws over de vliegtuigramp met het toestel van Malaysia Airlines donderdag 17 juli in Oekraïne. Het gemeentebestuur betuigt zijn diepste medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Plannen en Projecten

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de plannen en projecten in de gemeente Heemstede.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de parkeerbalans berekend aan de hand van de in 2010 vastgestelde Nota parkeernormen Heemstede (pdf 402 kb).

Werk aan de weg

werk aan de weg

Groot onderhoud N201

De provincie Noord-Holland gaat vanaf augustus tot eind 2014 onderhoud verrichten aan de N201. De werkzaamheden vinden plaats op de N201 tussen de Javalaan in Heemstede en de kruising met de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp. Het verkeer wordt hierdoor gefaseerd langs de werkzaamheden geleid en er moet rekening gehouden met vertragingen.

Werk in Heemstede

In Heemstede wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Cruquiusweg (het weggedeelte tussen de Javalaan en de Cruquiusbruggen). Alle lagen van het wegdek worden vervangen, alsmede bebording, verlichting en straatmeubilair. De werkzaamheden worden grotendeels buiten de spitsuren, in de avond en nacht uitgevoerd (tussen 20.00 uur en 05.00 uur), waarbij de weg overdag vrij is voor het verkeer. Er moet wel rekening worden gehouden met een aangepaste maximumsnelheid en langere reistijden. De exacte data van uitvoering zijn nu nog niet bekend.

Fiets-, busverkeer en hulpdiensten

(Brom)fietsers worden langs de werkzaamheden geleid. Voor het busverkeer geldt een aangepaste dienstregeling. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs de werkzaamheden rijden. 

Geluidshinder tijdens werkzaamheden

Bij het groot onderhoud aan de N201 zullen onder andere graaf- en freeswerkzaamheden plaatsvinden. Deze werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. De provincie kan deze geluidsoverlast niet voorkomen, maar probeert dit wel tot een minimum te beperken. Daarnaast wordt getracht om de ergste geluidsoverlast in de nacht te ondervangen, door deze werkzaamheden in de vroege avond uit te voeren.

Meer informatie over wegwerkzaamheden in Heemstede en omgeving vindt u op www.nhbereikbaar.nl

Hoe werkt het?

Zoom in op de kaart naar Heemstede en u ziet een overzicht van wegwerkzaamheden en/of wegafsluitingen. Na het selecteren van het werkobject ziet u een kaartje en aanvullende informatie over de uitvoering van het werk.

Activiteiten in Heemstede

Weekmarkt 23 jul   09:00 - 16:00  
De markt wordt in Heemstede iedere woensdag gehouden van 9.00 tot 16.00 uur op de Valkenburgerlaan...
Weekmarkt 30 jul   09:00 - 16:00  
De markt wordt in Heemstede iedere woensdag gehouden van 9.00 tot 16.00 uur op de Valkenburgerlaan...
Weekmarkt 06 aug   09:00 - 16:00  
De markt wordt in Heemstede iedere woensdag gehouden van 9.00 tot 16.00 uur op de Valkenburgerlaan...
Weekmarkt 13 aug   09:00 - 16:00  
De markt wordt in Heemstede iedere woensdag gehouden van 9.00 tot 16.00 uur op de Valkenburgerlaan...
Weekmarkt 20 aug   09:00 - 16:00  
De markt wordt in Heemstede iedere woensdag gehouden van 9.00 tot 16.00 uur op de Valkenburgerlaan...

Publicaties en Besluiten

 • Bekendmakingen
  Bekendmakingen zijn berichten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat om aanvragen en verlenen van vergunningen, besluiten van het college, vergaderingen van de raad, verordeningen en meldingen.
 • HeemstedeNieuws (publicaties in de krant)
  Iedere woensdag vindt u op de achterzijde van de Heemsteder informatie over ontwikkelingen en projecten die spelen binnen Heemstede. Ook vindt u hier de officiële bekendmakingen.
 • Lokale regelingen
  In Heemstede gelden net als in andere gemeenten regels op lokaal niveau. Er zijn drie soorten lokale regelingen, namelijk: verordeningen, regelingen en reglementen.
 • Vergaderstukken en Besluiten
  Hier vindt u alle openbare vergaderstukken en besluiten van het college van B&W, de gemeenteraad en de commissies.
 • Beleidsstukken
  De raad en het bestuur van de gemeente Heemstede legt verantwoording af en geeft haar prioriteiten aan voor de komende jaren.
 • Financieel jaarverslag
  Hiermee legt het college van B en W rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer.
Lettergrootte