Openingstijden winkels

  • Winkels open maandag tot en met zaterdag tussen 6:00 – 22:00 uur
  • Voor bijzondere dagen, zoals 4 mei en Goede Vrijdag, gelden afwijkende sluitingstijden
  • Gemeente kan openingstijden van winkels op zondagen zelf bepalen
  • Om uw winkel buiten de reguliere openingstijden te openen, heeft u een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig
Nu contact opnemen met de gemeente
Scroll de tabel om meer te zien
onderwerp kosten 2020
(leges) voor ontheffing € 21,25