Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen onze website goed kan gebruiken. Met de inrichting van de huidige website hebben we al een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website.

Hoe wij werken aan toegankelijkheid

Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen door eigen onderzoek, betrekken inwoners, bewustwording en training medewerkers.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring in het register van de overheid, staat hoe we ervoor zorgen dat we wel gaan voldoen.

Online dienstverlening

De gemeente maakt ook gebruik digitale diensten van leveranciers. Deze zijn gekoppeld aan deze website. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een melding. Deze diensten zijn nog niet onderzocht en voldoen zodoende nog niet aan de eisen die worden gesteld. Via de links kunt u zien welke nalevingsstatus deze diensten op dit moment hebben.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur een e-mail naar onlineteam@heemstede.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Nederland heeft het VN-verdrag Handicap getekend. Sinds 2020 moet daarom elke gemeente een commissie instellen, die gevraagd en ongevraagd adviseert over de toegankelijkheid van de gemeente. In Heemstede is dit de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede, een kleine groep gedreven vrijwilligers. Ervaart u een knelpunt of hebt u een tip om Heemstede toegankelijker te maken, dan kunt u dit melden bij de gemeente en/of bij de werkgroep.