Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen onze website goed kan gebruiken. Met de inrichting van de huidige website hebben we al een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website. 

Bekijk alle toegankelijkheidsverklaringen in het register

Online dienstverlening

De gemeente maakt ook gebruik digitale diensten van leveranciers. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een melding.

Nederland heeft het VN-verdrag Handicap getekend. Sinds 2020 moet daarom elke gemeente een commissie instellen, die gevraagd en ongevraagd adviseert over de toegankelijkheid van de gemeente. In Heemstede is dit de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede, een kleine groep gedreven vrijwilligers. Ervaart u een knelpunt of hebt u een tip om Heemstede toegankelijker te maken, dan kunt u dit melden bij de gemeente en/of bij de werkgroep.