Havenkwartier

Particulier initiatief voor het herontwikkelen van de omgeving van het Havenkwartier, de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) en het zuidelijk deel van de N201

Stand van zaken

  • De gemeenteraad heeft op 2 november 2023 middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen en uitwerken van een gebiedsvisie op hoofdlijnen en een nota van uitgangspunten en randvoorwaarden (inclusief een stedenbouwkundige visie Havenkwartier)
  • Een verkenning van de ontwikkelmogelijkheden voor het terrein van de rioolwaterzuivering maakt deel uit van de integrale gebiedsontwikkeling
  • Stikstof: de uitstoot van stikstof voor de bouwfase wordt als het aan de orde is, meegenomen bij de ruimtelijke procedure

Contact

Pim Wagemakers

Besluiten en documenten

2020 en ouder