Havenkwartier

Particulier initiatief voor het herontwikkelen van het bedrijventerrein ten oosten van de haven, tussen de Industrieweg, Van den Eijndekade en de Nijverheidsweg

  • In het procesvoorstel uit 2020 staat een kader van uitgangspunten opgenomen waar de initiatiefnemers aan moeten voldoen
  • De initiatiefnemers werken momenteel aan een gebiedsvisie
  • Wethouder Stam heeft in augustus en oktober gesproken met de initiatiefnemers over de voortgang van het project. Op dit moment worden de ambtelijke voorbereidingen getroffen om het project verder te brengen
  • Stikstof: de uitstoot van stikstof voor de bouwfase wordt ter zijner tijd meegenomen bij de ruimtelijke procedure.

Pim Wagemakers