Havenkwartier

Herontwikkeling van het bedrijventerrein ten oosten van de Haven, tussen de Industrieweg, Van den Eijndekade en de Nijverheidsweg

Particulier herontwikkelingsinitiatief voor het bedrijventerrein ten oosten van de haven, tussen de Industrieweg, Van den Eijndekade en de Nijverheidsweg,

Stand van zaken

Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een procesvoorstel en op 13 februari 2020 met een aanvullend kader dat opgesteld was op verzoek van de initiatiefnemers. Initiatienemers hebben aangegeven alleen nog bouwplannen te willen maken voor het bouwblok waar zij zelf gevestigd zijn. Reden hiervoor is volgens hen de overbelaste verkeers­situatie op de Cruquiusweg en Heemsteedse Dreef en het feit dat veel ondernemers in het gebied geen verhuisplannen hebben. In augustus 2020 hebben de initiatiefnemers laten weten een participatietraject op te willen starten.

Documenten/besluiten

Contact

Pim Wagemakers
p.wagemakers@heemstede.nl
(023) 548 58 76

Naar het overzicht