Aanmeerplek passanten Haven van Heemstede

Informatie:

Winterstop passantenligplaatsen

Tussen 1 oktober en 31 maart kunt u geen gebruik maken van de ligplaatsen voor passanten.
Ook de voorzieningen zoals douche, toilet en stroom zijn dan niet beschikbaar.

Brugbediening Kwakelbrug is alleen mogelijk op afroep via 06-52737545

Bedientijden:

Van 1 april tot 1 oktober: op alle dagen om 09.30 en 16.30 uur

In verband met de veiligheid van alle gebruikers is het in de haven niet toegestaan te zwemmen, suppen of surfen.
Bekijk artikel 3 , lid l van het Havenreglement Heemstede

Kijk op www.zwemwater.nl voor de dichtstbijzijnde open zwemlocatie in de buurt. 

Havenzaken, team Handhaving

 06 52737545