Aansprakelijk stellen van de gemeente

  • U heeft schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente
  • Vul formulier in
  • De gemeente is pas aansprakelijk als sprake is van nalatigheid of onzorgvuldig handelen
  • De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval is, moet de gemeente de schade vergoeden
Schadeformulier online invullen