Afschriften en uittreksels aanvragen voor zakelijk gebruik

Bent u een advocaat, notaris of een andere bevoegde instantie? Dan kunt u een afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of uittreksel uit de BasisRegistratie Personen (BRP) zowel online als schriftelijk aanvragen als u deze nodig heeft voor uw werkzaamheden.
Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als:

  • de gebeurtenis waarvoor u een aanvraag doet heeft plaatsgevonden in de gemeente Heemstede
  • de persoon waarvoor u het uittreksel BRP aanvraagt, ingeschreven staat bij de gemeente Heemstede

Online aanvragen

Afschrift akte burgerlijke stand Uittreksel BRP

Bij een online aanvraag betaalt u direct via internet en krijgt u de afschrift van een akte of het uittreksel binnen 3 werkdagen per post toegestuurd.

Stuur uw aanvraag op origineel briefpapier van uw kantoor naar:

Gemeente Heemstede
afdeling Publiekszaken
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

In uw brief omschrijft u de reden van de aanvraag (bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure waarvoor de gegevens nodig zijn).  Bij een schriftelijke aanvraag krijgt u het uittreksel binnen 7 werkdagen (na de ontvangst van uw aanvraag) per post toegestuurd en ontvangt u een factuur.

Kosten

Aan een aanvraag van een afschrift of uittreksel zijn kosten verbonden. Deze kosten brengen wij ook in rekening als wij besluiten de documenten niet aan u te verstrekken bij vermoeden van oneigenlijk gebruik of bij een onjuiste aanvraag, bijvoorbeeld bij een gebeurtenis die niet in de gemeente Heemstede heeft plaatsgevonden.

Onderwerp Tarief 2024
Uittreksel of afschrift burgerlijke stand € 16,60
Uittreksel BRP persoonsgegevens Tarief 2024
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) € 13,90