Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  • Schriftelijk bewijs van gemeente dat iemand in leven is
  • Soms nodig voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties
  • Aanvragen: online of persoonlijk langskomen
  • Vraagt u het bewijs online aan, dan krijgt u een ‘Verklaring van geen overlijden in de Basisregistratie personen’. Deze wordt niet door elke instantie als bewijsstuk geaccepteerd
  • Komt u langs, neem identiteitsbewijs mee
  • Betalen bij aanvraag
Nu bewijs van in leven zijn aanvragen Nu afspraak maken
Scroll de tabel om meer te zien
onderwerp kosten 2021
Bewijs van in leven zijn € 12,45
Bewijs nodig voor pensioen gratis