Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  • Schriftelijk bewijs van gemeente dat iemand in leven is
  • Soms nodig voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties
  • Aanvragen: online of persoonlijk langskomen
  • Vraagt u het bewijs online aan, dan krijgt u een ‘Verklaring van geen overlijden in de Basisregistratie personen’. Deze wordt niet door elke instantie als bewijsstuk geaccepteerd
  • Komt u langs, neem identiteitsbewijs mee
  • Betalen bij aanvraag
  • Met spoed het bewijs nodig, bel tijdens kantooruren naar 14 023
Nu bewijs van in leven zijn aanvragen Nu afspraak maken
Bewijs van in leven zijn Tarief 2024
Bewijs van in leven zijn € 13,90
Bewijs nodig voor pensioen gratis