Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  • Schriftelijk bewijs van gemeente dat iemand in leven is
  • Soms nodig voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties
  • Aanvragen: online of persoonlijk langskomen
  • Vraagt u het bewijs online aan, dan krijgt u een ‘Verklaring van geen overlijden in de Basisregistratie personen’. Deze wordt niet door elke instantie als bewijsstuk geaccepteerd
  • Komt u langs, neem identiteitsbewijs mee
  • Betalen bij aanvraag
Nu bewijs van in leven zijn aanvragen Nu afspraak maken
Scroll de tabel om meer te zien
Bewijs van in leven zijn Tarief 2021
Bewijs van in leven zijn € 12,45
Bewijs nodig voor pensioen gratis