Bouwtekeningen bekijken

  • Bouwtekeningen kunt u per e-mail opvragen bij afdeling Bouw en Woningtoezicht
  • De tekeningen worden geanonimiseerd binnen enkele dagen per e-mail aan u toegezonden
  • Het is niet meer mogelijk om digitaal bouwtekeningen bekijken
  • Onze digitale bouwtekeningen bevatten privacygevoelige gegevens. Dit is in strijd is met de privacywetgeving
Bouwtekeningen per e-mail opvragen