Geboorte, aangifte

U geeft de geboorte van een kind altijd binnen 3 dagen na de bevalling door aan de gemeente waar het kind geboren is. De aangifte wordt gedaan door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest, vaak de ouder. U kunt de geboorte online aan ons doorgeven met uw DigiD of  aangeven bij de publieksbalie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis

Dit moet u weten

 • U heeft DigiD. Geen digiD? Vraag een DigiD aan
 • Alleen 1 van de ouders kan online aangifte doen.
 • Bij online aangifte moet u (foto's van) de volgende documenten uploaden:
  • verklaring van geboorte/bevallingsverslag van de verloskundige/behandelend arts
  • erkenningsakte (als dit van toepassing is)
  • akte van naamkeuze (als dit van toepassing is)
Nu online aangifte doen met DigiD

Dit moet u weten

Wie doet aangifte

 • De vader of moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest, bijvoorbeeld een vriend of familielid
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren
 • Het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind geboren is

Aangifte doen in het gemeentehuis

Voor geboorteaangifte in Heemstede hoeft u geen afspraak te maken. U kunt bij ons terecht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis

Meenemen bij geboorteaangifte aan de balie

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) van aangever en moeder.
 • Heeft u een verklaring van het ziekenhuis of verloskundige met de geboortedatum en geboortetijd van het kind? Neem dit mee.
 • Bent u ongehuwd en heeft u het kind vóór de geboorte erkend? Neem dan een afschrift van de erkenningsakte mee.
 • Heeft u voor de geboorte een akte van naamskeuze laten opmaken? Neem dan een afschrift van de naamskeuze mee.    
 • Wilt u uw kind bijschrijven in uw trouwboekje? Neem dan uw trouwboekje/partnerschapsboekje mee.

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit? En wilt u een verblijfsvergunning voor uw kind aanvragen? Lees op de website van de IND meer over de aanvraagprocedure en voorwaarden voor een verblijfsvergunning.