Geheimhouding persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) registreren we van alle inwoners de persoonlijke gegevens. In de BRP staan uw:

 • naam 
 • adres
 • woonplaats
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit

Wij geven uw persoonsgegevens soms aan overheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen. Zij maken hiervan gebruik bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden gegeven, dan kunt u om geheimhouding vragen. Dat kan op 2 manieren:

 • Online (u heeft DigiD nodig)
 • U maakt een afspraak om geheimhouding persoonsgegevens aan te vragen
Online geheimhouding aanvragen Afspraak geheimhouding maken

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

 • Politie, justitie en de Belastingdienst
 • Andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven

De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

 • Overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt
 • Verplichte derden: instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens

Heeft u om geheimhouding gevraagd en verzoekt een ‘verplichte derde’ om uw gegevens, dan maakt de gemeente een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager.

Gratis. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.