Gele huisvuilzakken

Als u een (boven)woning zonder tuin of berging heeft, kunt u gebruik maken van speciale gele huisvuilzakken voor uw restafval. U vraagt bij ons toestemming aan om deze gele huisvuilzakken te mogen gebruiken. Als u toestemming krijgt, heeft u recht op 100 gele huisvuilzakken per jaar. Dat zijn ongeveer 2 huisvuilzakken per week. De regeling geldt niet voor bedrijven.

Aanvraag toestemming gele huisvuilzakken

Als u een aanvraag bij ons heeft gedaan:

  • Toetsen we of het woonadres dat u opgeeft een berging of buitenruimte heeft
  • Kijken we of binnen 75 meter van uw adres een ondergrondse container voor restafval en GFT aanwezig is
  • Heeft u toestemming gekregen, dan krijgt u 100 gele huisvuilzakken (ongeveer 2 per week) per jaar (naar rato)
  • De hoeveelheid afval die u kunt aanbieden, staat ongeveer gelijk met het gebruik van een 140 liter-rolemmer

Elk jaar in december nieuwe zakken halen

Elk jaar in december ontvangt u een brief waarmee u 100 gele zakken voor het nieuwe jaar kunt ophalen bij de milieustraat Heemstede. U legitimeert zich en tekent daar voor ontvangst.
Gaat u in de loop van het jaar in een andere woning zonder berging of tuin wonen, dan ontvangt u na toestemming het aantal gele huisvuilzakken naar rato.

Gele zakken op donderdag aanbieden

Gele huisvuilzakken zet u wekelijks op donderdag tussen 6.00 en 7.30 uur langs de openbare weg. Andere huisvuilzakken mogen niet worden aangeboden.
Meerlanden zamelt niet in op nationaal erkende feestdagen.