Gemeentegrond gebruiken

  • U plaatst tijdelijk (bouw)materialen zoals steigers of containers op gemeentegrond
  • Vraag toestemming om deze gemeentegrond te gebruiken
  • U betaalt leges en precario (zie kosten)
Nu toestemming aanvragen gebruik grond
Scroll de tabel om meer te zien
onderwerp kosten 2021
Leges € 21,95
Precario per m2 per dag € 0,37
Precario per m2 per week € 2,26
Precario per m2 per maand € 7,98
Precario per m2 per jaar € 77,15
Precario per betaald parkeervak per dag (wanneer van toepassing) € 3,31