Gemeentegrond gebruiken

  • U plaatst tijdelijk (bouw)materialen zoals steigers of containers op gemeentegrond
  • Vraag toestemming om deze gemeentegrond te gebruiken
  • U betaalt leges en precario (zie Kosten)

Elk jaar eind december is het met het oog op de openbare orde en veiligheid verboden open containers met bouwafval, schaftketen, big-bags en mobiele toiletunits op de openbare weg geplaatst te hebben. Het verbod geldt vanaf de twee werkdagen voor Eerste Kerstdag tot en met 1 januari van het daarop volgende jaar.
Houd hier rekening mee bij uw aanvraag.

Nu toestemming aanvragen gebruik grond
Gemeentegrond gebruiken Tarief 2023
Leges € 23,60
Precario per m2 per dag € 0,39
Precario per m2 per week € 2,43
Precario per m2 per maand € 8,60
Precario per m2 per jaar € 83,21
Precario per betaald parkeervak per dag (wanneer van toepassing) € 3,57