Gemeentegrond gebruiken

  • U plaatst tijdelijk (bouw)materialen zoals steigers of containers op gemeentegrond
  • Vraag toestemming om deze gemeentegrond te gebruiken
  • U betaalt leges en precario (zie Kosten)
  • Wilt u de openbare weg tijdelijk afsluiten voor bijvoorbeeld hijswerkzaamheden door een kraan of verhuizing?
    Meld het ons dan via het formulier Aanvraag tijdelijke wegafsluiting
Nu toestemming aanvragen gebruik grond
Gemeentegrond gebruiken Tarief 2024
Leges € 24,55
Precario per m2 per dag € 0,41
Precario per m2 per week € 2,53
Precario per m2 per maand € 8,96
Precario per m2 per jaar € 86,66
Precario per betaald parkeervak per dag (wanneer van toepassing) € 3,57