Inleveren of afhalen buitenlandse brondocumenten

  • Als u betrokken bent bij een gebeurtenis in het buitenland, waarvan een document of akte is opgemaakt
  • Denk aan geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie
  • Een belangrijke gebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden, geeft u door aan de gemeente
  • Meenemen: geldig legitimatiebewijs en de originele buitenlandse brondocumenten
Nu afspraak maken documenten afhalen Nu afspraak maken inleveren documenten