Klacht over medewerker of bestuurder

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u online een klacht doorgeven.

Klacht indienen

Wij nemen een klacht niet in behandeling als deze:

  • Langer dan 1 jaar geleden plaats vond
  • Gaat over een besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend
  • Gaat om beleidsbeslissingen van de gemeente
  • Gaat over hetzelfde gedrag als die al door ons is afgehandeld

Als u een klacht heeft ingediend:

  • Ontvangt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging
  • Onderzoeken wij uw klacht
  • Proberen wij uw klacht op informele wijze te behandelen, bijvoorbeeld door een persoonlijk gesprek
  • Lukt dat niet of wilt u een formele behandeling, dan nodigen wij u uit voor een (hoor)gesprek
  • U ontvangt binnen 6 weken een schriftelijk antwoord of uw klacht gegrond of ongegrond is
  • Als meer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, dan krijgt u op tijd bericht

Lees de de complete procedure in de Handleiding klachtbehandeling Heemstede 2022

Niet tevreden over uw klachtafhandeling

Leg uw klacht dan voor aan de Nationale ombudsman.

Gaat uw klacht over iets dat kapot is op straat, ziet u vervuiling of merkt u overlast? Doe dan een melding. Meldingen gaan bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, obstakels op de weg, kapotte lantaarnpalen, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden.