Overlijden, aangifte

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van een overlijden. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Online aangifte doen (alleen voor uitvaartverzorgers)

Als uitvaartverzorger kunt u online aangifte van overlijden doen.

Online aangifte doen (met E-herkenning)

Aangifte doen aan de balie

  • U kunt zonder afspraak binnenlopen op maandag t/m vrijdag van 08-30 - 13.00 uur
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee, het aangifteformulier en de verklaring van overlijden (via de arts)
  • Gaat het om een levenloos geboren kind? Maak dan een afspraak. Lees meer op aangifte levenloos geboren kind.

Checklist voor nabestaanden

Als nabestaande moet u een aantal zaken regelen na het overlijden van een dierbare. Op www.rijksoverheid.nl/overlijden kunt u een persoonlijk overzicht downloaden. In dit overzicht leest u wat u moet regelen en waar u dit doet.