Parkeervergunning

 • Betaald of vergunningparkeren in de wijken rondom station Heemstede/Aerdenhout
 • Inwoners, ondernemers en instellingen in dit gebied kunnen digitaal een parkeervergunning aanvragen, wijzigen of verlengen (inloggen via DigiD)
 • Voor recreatievoertuigen geldt dat deze maximaal 3 dagen achtereen in de gemeente geparkeerd mogen staan (artikel 5:6 APV)

Voor bewoners

 • Recht op parkeervergunningen voor auto's in bezit of gebruik (sector 1, 2, 4 en 5)
 • Recht op parkeervergunning per adres bepaald (geen, 1 of maximaal 2 parkeervergunningen in sector 3)
 • Voor bezoekers kan bezoekerssaldo worden aangeschaft
 • Voor recreatievoertuigen geldt dat deze maximaal 3 dagen achtereen in de gemeente geparkeerd mogen staan (artikel 5:6 APV)

Parkeervergunningen ondernemers/werkgevers

 • Maximaal 5 werk/bezoek-vergunningen met digitaal aanmelden kenteken
 • Kan gebruikt worden voor werknemers en bezoekers

Parkeervergunningen medische dienstverleners

 • Maximaal 5 werk/bezoekvergunningen

Voor huisartsen

 • Speciale reservering voor één parkeerplaats in directe omgeving van praktijk.
 • Alleen voor afleggen visites is een huisartsvergunning geldig in alle sectoren waar een parkeermaatregel van toepassing is.

Tijdelijke vergunningen

 • Voor nutsbedrijven zijn dienstvergunningen beschikbaar
 • Tijdelijk vaker parkeren bij een verbouwing kan met bezoekersvergunning
 • Tijdelijke vergunning(en) digitaal aanvragen
 • Geldig vanaf ingegeven datum en de daarop volgende twee kalendermaanden
 • Voor een tijdelijke leenauto van de garage kunt u het bezoekerssaldo gebruiken
Parkeervergunning Tarief 2024
Bij parkeermeters (per uur) € 2,00
Bewoners (per jaar) € 31,25
Bezoekerssaldo (vast bedrag per kalenderjaar) € 31,25
Werk/bezoek (ondernemers, werkgevers, per jaar) € 62,50
Huisartsen (per jaar) € 62,50
Tijdelijke parkeervergunning (3 maanden geldig) € 31,25
Bezoek aanmelden Aanvragen, wijzigen of verlengen