Planschade

Planschade is schade die is ontstaan door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan. Zoals uw woning die minder waard is geworden of u heeft minder inkomen door een bestemmingsplan.

Wat moet u doen

Dien een gemotiveerd schriftelijk verzoek in voor een tegemoetkoming. U betaalt € 500 voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als u voor planschade in aanmerking komt.

U krijgt alleen een tegemoetkoming als de schade:

  • Redelijkerwijs niet voor uw rekening behoort zijn
  • Niet voldoende op een andere manier is verzekerd
  • Bestaat uit inkomensderving of vermindering van de waarde van de onroerende zaak
  • Uitstijgt boven het normale maatschappelijke risico

Verzoek om planschade binnen 5 jaar in te dienen, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden. Onherroepelijk wil zeggen dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep bij de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te stellen.